Info
Innehåll

Inställningar

Arbeta med åldersverifiering

CMP tillåter inte bara att be om samtycke utan också verifiera besökarens ålder genom att be he ...

Arbetar med flera språk

CMP stöder flera sätt på hur man arbetar med flera språk. Så fungerar språkdetektering...

Arbeta med samtyckesomfång / samtycke över flera domäner

Samtyckeomfång kan du definiera i vilket "område" ett samtycke eller avslag är giltigt. Du kan ställa in t ...

Arbeta med syften

De syften som visas i samtyckeslagret kan ändras i menyn Syften. Du kan ...

Arbetar med A / B-testning och optimering

Smakämnen consentmanager.net CMP inkluderar möjligheten att utföra A / B-testning och optimering av valet ...

Arbeta med juridiska baser

Smakämnen consentmanager.net CMP låter dig ställa in den rättsliga grunden per leverantör och syfte. Beroende på...

Arbeta med inriktningar

CMP låter dig skapa riktningar för varje design. Om du ställer in en inriktning, kommer designen ...

Arbetar med vitbaserade domäner

Denna funktion ingår inte i alla paket. Kontakta din kontoansvariga för att ...

Arbeta med contentpass-integration

Obs! Innehållspassfunktionen är inte tillgänglig i alla paket. De consentmanager CMP ha ...

Radera cookies automatiskt

Observera: Vi rekommenderar inte att radera alla cookies automatiskt eftersom detta kan skapa utfärdande ...

Arbeta med tvåfaktorautentisering

Two Factor Authentication eller 2FA kan användas för att öka säkerheten för ditt konto. ...

Implementering av en Pay-or-Accept (PUR)-modell

Speciellt för nyhetsutgivare ett samtyckesläge som tillåter besökaren att endast välja mellan adv...

Arbetar med SSO

Exempel: OAuth2 med Microsoft Azure Logga in på consentmanager och navigera till Konto > Säker...

Arbeta med internationella webbplatser

I de fall då företag riktar sig till internationella målgrupper kan inställningen av CMP bli komplex. ...

Arbeta med underleverantörer/undertjänster

I de fall en leverantör automatiskt laddar andra leverantörer kan det vara meningsfullt att gruppera dessa leverantörer...

Arbeta med Staging och Live Environments

Staging låter dig skilja mellan test (staging) och produktiv (live) version av din CMP. ...

sökresultat

Tillbaka till toppen