Info
Innehåll

4. Konfigurera leverantörer och kakor

När CMP har skapats måste du lägga till leverantörer och kakor till den. Om du använde guiden för att skapa CMP startar vi automatiskt en första genomsökning för att hitta nya leverantörer. Annars gå till menyförsäljare och starta en ny genomsökning manuellt:

Tilldela leverantörer till syften

Sökaren hittar nya leverantörer efter den första genomsökningen och då och då när CMP-koden är installerad på din webbplats. Sökaren informerar dig via e-post när en ny leverantör hittas (se inställningar under CMP> Redigera> Inställningar för sökrobot). För att förbli kompatibel bör du logga in på systemet och gå till Säljare / vitlista och se till att alla leverantörer är tilldelade ett syfte.

Om du använder IAB-syften tilldelas leverantörer som är registrerade på IAB automatiskt till syftena och behöver inte en manuell tilldelning.

IAB-leverantörer / systemleverantörer / anpassade leverantörer
Systemet skiljer mellan tre typer av leverantörer. IAB-leverantörer är leverantörer som är registrerade med IAB. Systemleverantörer är leverantörer som underhålls av vårt system. Anpassade leverantörer är leverantörer som du skapade manuellt.

Tilldela kakor till ändamål och leverantörer

I likhet med leverantörer hittar sökroboten nya kakor. Sökaren informerar dig via e-post när nya cookies hittas. För att förbli kompatibel bör du logga in på systemet och gå till Cookies och se till att alla cookies tilldelas ett syfte och en leverantör. Du kan ändra inställningarna för varje cookie genom att klicka på blyertsikonen 

Vad gör jag med mina egna kakor?
Om sökroboten hittar kakor som tillhör ditt eget företag kan du skapa en ny anpassad leverantör och ge det ditt företags namn. Klicka bara på pennikonen och klicka sedan på länken "Lägg till en ny leverantör".

Vad man ska göra med ConsentManageregna kakor
Eftersom CMP är ett funktionellt verktyg för din webbplats kan du i de flesta fall tilldela syftet "Funktion" (eller liknande) till cookies som ställs in av CMP själv.

Crawler varnar problematiska cookies på din webbplats

Ämnet har flyttats hit.

NÄSTA STEG

 

Tillbaka till toppen