Info
Innehåll

Kontrollera samtycke för en leverantör

För att kontrollera om en viss leverantör har samtycke använder vi den globala __cmp-funktionen och samtalskommandot getCMPData:

var x = __cmp('getCMPData');
if("vendorConsents" in x)
{
 if("s123" in x.vendorConsents && x.vendorConsents["s123"])
 {
  // Vendor s123 has consent
 }
 else
 {
  // Vendor s123 does not have consent
 }
}
Tillbaka till toppen