Info
Innehåll

Kontrollera samtycke för en leverantör

För att kontrollera om en viss leverantör har samtycke använder vi den globala __cmp-funktionen och samtalskommandot getCMPData:

var x = __cmp('getCMPData');
if("vendorConsents" in x)
{
 if("s123" in x.vendorConsents && x.vendorConsents["s123"])
 {
  // Vendor s123 has consent
 }
 else
 {
  // Vendor s123 does not have consent
 }
}

För exemplet ovan, var medveten om att du anropar vårt __cmp()-objekt endast när det redan är laddat. Vid tveksamhet, använd en återuppringning i våra evenemang (t.ex. "samtycke" eller "inställningar"):
https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/cmp-events 

Tillbaka till toppen