Info
Innehåll

API för genomsökningsdata

Crawl data-API tillåter nedladdning av rådata om de senaste automatiska genomsökningarna från systemet. Crawls data-API kan hittas vid slutpunkten

https://app.consentmanager.net/api/crawls.php

Hämta data

För att hämta data från dina automatiska genomsökningar, skicka en HTTP GET till Crawl data-API med följande parametrar:

Parameter

Beskrivning

Exempelvis

nyckel

Autentiseringsnyckel

abc123

id

Crawl-ID (se typ = 15 från Data-API)

83619

Resultat

API kommer att returnera följande objekt:

{ 
  "status":"created", //status, always “created” 
  "message": "Data report created", //status message 
  "data": { ... } //data payload as json format
}
Tillbaka till toppen