Info
Innehåll

Genomsökning i inloggningsområden, kassaprocesser och andra begränsade sidor

Som standard kommer sökroboten bara att besöka webbadresser där CMP-koden finns. Detta kan leda till problem när det inte är möjligt för sökroboten att nå det (samma) innehållet som en vanlig användare skulle nå (t.ex. eftersom användaren loggade in i ett inloggningsområde, lagt till produkter i sin kundvagn eller utfört andra uppgifter för att få en annan utgång från din webbplats).

Använda Basic Auth

Basic Auth är den vanligaste autentiseringsmetoden för webbservrar (även känd som ".htaccess-autentisering" eller ".htaccess / .htpasswd-inloggning"). För att låta sökroboten få åtkomst till lösenordsskyddade sidor kan du ställa in autentiseringen via CMP: er> Redigera> Crawlerinställningar> HTTP-autentisering.

Använda anpassade kakor

I CMP-inställningarna kan du ställa in cookieautentisering (CMP: er> Redigera> Visa sökrobotinställningar> Cookie-autentisering). Detta är en mekanism för att berätta för sökroboten att skicka cookies till servern (även om dessa cookies kanske aldrig finns någon annanstans). När sökroboten besöker webbplatsen kommer kakorna att finnas och webbplatsen kan läsa dessa. Webbplatsen kan sedan reagera på ett annat sätt än hur det skulle göra om kakorna inte fanns (t.ex. genom att ge åtkomst till sökroboten till ett begränsat område eller visa visst innehåll för sökroboten som annars kräver andra steg som ska utföras före besöket. ).

För att konfigurera cookie-autentisering, sätt in ett objekt per rad där ett objekt består av domän: cookiename: cookievalue. Exempel:

mywebsite.com:mycookie:123
myotherwebsite.com:othercookie:let_me_in
a-third-website.com:authentication:crawler
a-third-website.com:token:bfe926da3fc1

Skickar webbadresser till sökroboten

Den här koden är inte nödvändigt när du har den vanliga CMP-koden på din webbplats!

För att skicka webbadresser till sökroboten (t.ex. under testfasen) kan du lägga till följande skript på din webbplats:

<script>
(new Image()).src = "https://delivery.consentmanager.net/delivery/addurl.php?id=XX&h="+encodeURIComponent(location.href);
</script>

Ersätt XX med ID för din CMP. Det hämtar automatiskt webbadresserna där skriptet är installerat och skickar dem till backend för genomsökning.

Tillbaka till toppen