Info
Innehåll

Anpassad HTML-kod

För varje design kan du lägga till anpassad HTML-kod. HTML-koden kan användas för att ytterligare anpassa utformningen av samtycksskiktet genom att lägga till nytt innehåll till det. Ett vanligt exempel på detta är split-view-medgivandet:

I exemplet ovan är den vänstra sidan av skiktet det ursprungliga medgivande skiktet. Till höger om skiktet är anpassad HTML-kod som läggs till i denna design.

Hur HTML-kod sätts in i samtycksskiktet

Placera innehållet bredvid varandra

För att placera det inre lagret bredvid din anpassade HTML kan du använda CSS display:flex<div> med CSS-klass cmpboxcontainer. Här kan du se en mycket enkel konfiguration för ett samtyckslager med vänster / höger innehåll:

Tillbaka till toppen