Info
Innehåll

Upptäcka användarens reglering / lagstiftning

För att förstå huruvida samtyckeslagret måste visas eller inte, kan app-utvecklare hämta förordningen / lagstiftningen via en JSON-api:

https://delivery.consentmanager.net/delivery/regulation.php?id=CMP-ID

(Byt ut CMP-ID med ID för din CMP. Detta kan hittas i Meny> Hämta kod)

API kommer att svara med en JSON med följande innehåll:

{"regulation":1}

eller vid fel:

{"error":"... description ..."}

API kommer att svara med följande regleringsvärden:

Värde Beskrivning
0 En okänd reglering / lagstiftning gäller för denna användare. Godkännandeskiktet ska inte visas.
1 GDPR gäller för den här användaren. Godkännandeskiktet för GDPR skall visas. Inställningsikonen skall visas.
2 CCPA gäller för den här användaren. Godkännandeskiktet för CCPA Kan visas. Länken som inte säljs skall visas.
3 LGPD gäller för den här användaren. Godkännandeskiktet för LGPD skall visas. Inställningsikonen skall visas.

 

Tillbaka till toppen