Info
Innehåll

Hur blockerar jag koder och kakor från tredje part om inget samtycke ges?

Automatisk kontra manuell blockering

ConsentManager erbjuder manual och automatisk blockering av koder och kakor. Trots att automatisk blockering är enklare att installera, rekommenderar vi av överensstämmelse att använda manuell blockering!

Här är en jämförelse av de två blockeringsmetoderna:

Automatisk blockering

 • Lätt att installera, bara en kod i
 • Kan orsaka problem med överensstämmelse
 • Kör synkront, webbplatsens hastighet är långsammare
 • Kan orsaka problem med normala webbplatsfunktioner (t.ex. att blockera fel skript)

Du kan läsa mer om Automatisk blockering av koder och kakor här.

Manuell blockering

 • Svårare att installera, måste alla skript / iframes justeras
 • Mycket säker / kompatibel om den är korrekt installerad
 • Kör asynkront, webbplatsens hastighet påverkas inte
 • Det är osannolikt att det orsakar problem med normala webbplatsfunktioner (t.ex. blockerar bara skript som du väljer att blockeras)

Vi rekommenderar att du använder manuell blockering för att undvika efterlevnadsproblem!

Manuell blockering av koder och kakor

CMP kan skjuta upp belastningen på annonser på din webbplats tills samtycke ges. För att aktivera den här funktionen måste du ändra befintliga annonskoder på din webbplats.

Observera att blockering / uppskjutning av lastning bara fungerar med asynkrona skriptkoder och Iframe-koder och inte med synkrona skriptkoder.

Iframe-koder

Följ de här stegen om du vill skjuta upp en iframe-kod:

 1. Ändra src="…" iframes attribut till data-cmp-src="…"
 2. Lägg till en ny src="about:blank" attribut till iframe
 3. Om en class="…" finns, lägg till cmplazyload till värdet. Om klass inte finns, lägg till attributet inklusive värdet class="cmplazyload"
 4. Lägg till ett nytt attribut data-cmp-vendor="x" och / eller data-cmp-purpose="x" för att avfyra koden endast om samtycke för denna leverantör och syfte ges. Se info nedan.

Exempelkod före ändring:

<iframe width="300" height="250" noresize="noresize" scrolling="no" 
    frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
    src="http://adserver.de/?x=1&y=2"
    ALLOWTRANSPARENCY="true"></iframe>

Exempelkod efter ändring:

<iframe width="300" height="250" noresize="noresize" scrolling="no"        
    frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"        
    class="cmplazyload"        
    src="about:blank"     
    data-cmp-vendor="123"
    data-cmp-src="http://adserver.de/?x=1&y=2"        
    ALLOWTRANSPARENCY="true"></iframe>

asynkrona skriptkoder

Om du vill skjuta upp belastningen på en async. Skriptkod, följ dessa steg:

 1. Om en src="..." finns, ändra src="…" attribut för skriptet till data-cmp-src="…"
 2. Om en type="..." finns, ändra dess värde till text/plain, lägg annars till attributet med detta värde type="text/plain".
 3. Om en class="…" finns, lägg till cmplazyload till värdet. Om klass inte finns, lägg till attributet inklusive värdet class="cmplazyload"
 4. Lägg till ett nytt attribut data-cmp-vendor="x" och / eller data-cmp-purpose="x" för att avfyra koden endast om samtycke för denna leverantör och syfte ges. Se info nedan.

Exempelkod 1 före ändring:

<script async 
    src="https://adserver.de/banner.php" type="text/javascript"></script>

Exempel kod 1 efter ändring:

<script async class="cmplazyload" data-cmp-vendor="123" 
       data-cmp-src="https://adserver.de/banner.php" type="text/plain"></script>

Exempelkod 2 före ändring:

<script type="text/javascript">
 console.log("do something here");
</script>

Exempel kod 2 efter ändring:

<script type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-vendor="123">
 console.log("do something here");
</script>

Ytterligare attribut

Följande ytterligare attribut kan läggas till skript- / iframe-koder för att ytterligare anpassa leveransen till vissa samtyckesresultat:

attribut

Beskrivning

data-cmp-hide="1"

om det finns, kommer CMP att dölja iframe om samtycke inte ges och dölja iframe om samtycke ges

data-cmp-vendor="xxx"

CMP aktiverar bara detta skript / iframe om samtycke för leverantören xxx är given. Flera leverantörer kan kombineras med komma, t.ex. data-cmp-vendor="xxx,yyy,zzz"

data-cmp-purpose="xxx"

CMP aktiverar bara detta skript / iframe om samtycke för ändamål xxx är given. Flera ändamål kan kombineras med komma, t.ex. data-cmp-purpose="xxx,yyy,zzz"

data-cmp-preview="WxH"

CMP visar en förhandsgranskning (se blockering av dynamiskt innehåll) element i denna position. WxH måste ersättas av förhandsskiktets bredd och höjd (t.ex. 300x400).

data-cmp-preview-connect="xxx"

Ber CMP att avblockera alla andra element med klass xxx när detta element avblockeras.

data-cmp-preview-headline="..."

Låter dig justera rubriktexten för förhandsvisningen.

data-cmp-preview-text="..."

Låter dig justera förhandsgranskningstexten.

data-cmp-preview-btn="..."

Låter dig justera knapptexten i förhandsvisningen.

data-cmp-preview-checkbox="..."

Låter dig justera kryssrutan för förhandsgranskningen. Om den är inställd på en tom sträng visas inte kryssrutan.

data-cmp-preview-image="https://..."

Låter dig justera bilden av förhandsgranskningen.

data-cmp-preview-mode="0 / 1"

Ställer in läget för förhandsgranskningen:

 - 0 (standard): Förhandsgranskningen visas endast om inget samtycke till denna leverantör ges

 - 1: Förhandsgranskningen visas alltid (även om leverantören har samtycke)

data-cmp-ab="1"

CMP kommer inte att använda automatisk blockering med detta element.

data-cmp-ab="2"

CMP använder inte automatisk blockering med detta element och alla element som skapas av detta element.

Obs: Om data-cmp-vendor="..." och data-cmp-purpose="..." inte finns, kommer systemet att kontrollera om minst ett syfte godtogs. Om så är fallet aktiveras koden.

Du kan hitta ID: er för alla ändamål i menyn Syften:

Du hittar ID för alla leverantörer i menyn Försäljare / Vitlista:

 

Tillbaka till toppen