Info
Innehåll

Hur integrerar du CMP i en Dream Robot Shop?

Vänligen notera: Nedanstående beskrivning är endast giltig för manuell blockeringskod. Om du vill använda automatisk kodblockering, se till att CMP-koden sätts in direkt efter <head> del av din webbplatskod.

Följ dessa steg för att integrera CMP-koden i en Dream Robot Shop:

  1. Logga in via FTP-klient till din webbserver
  2. Leta upp mallkatalogen
  3. I mallkatalogen hittar du en fil header_additional.html
  4. Redigera den här filen och sätt in CMP-koden i den
  5. Spara filen
Tillbaka till toppen