Info
Innehåll

Hur integrerar man CMP i en Magento-butik?

Vänligen notera: Plugin testas för Magento 2

Följ dessa steg för att integrera CMP-koden i en Magento-butik:

  1. Ladda ner vårt plugin: consentmanager_magento2.zip
  2. Ladda upp innehållet till
    app/code/consentmanager/cmp
  3. Ange följande kommandon för att installera modulen:
    php bin/magento setup:upgrade
  4. Aktivera och konfigurera CMP i Magento Admin under Consent Manager Leverantör -> Inställningar
  5. "Anpassad HTML-kod" är ett inmatningsfält t.ex. för vår konfigurationer på klientsidan eller t.ex. om du vill utesluta allt från automatisk blockering . Glöm INTE att lägga till enligt <script></script> taggar.

Tillbaka till toppen