Info
Innehåll

Hur integrerar man CMP i en xt: handelsbutik?

Vänligen notera: Nedanstående beskrivning är endast giltig för manuell blockeringskod. Om du vill använda automatisk kodblockering, se till att CMP-koden sätts in direkt efter <head> del av din webbplatskod.

Följ dessa steg för att integrera CMP-koden i en xt: commerce-butik:

Version a) Sätt in CMP-koden i mallen

  1. Logga in på din webbserver via FTP och leta upp filen templates /din typ/index.html
  2. Sätt in CMP-koden i en {literal}...CODE...{/literal} redan i början av filen
  3. Spara filen

Version b) Sätt in CMP-koden i displaystrukturen

  1. Logga in på din webbserver via FTP och leta upp filen xtCore / display.php
  2. Redigera filen och sätt in CMP-koden som ett HTML-segment till höger echo $body; (se till att koden inte stör PHP-koden)
  3. Spara filen

Tillbaka till toppen