Info
Innehåll

Hur börja?

För att använda consentmanager.net API måste du få en API-nyckel. Kontakta din kontohanterare för att få en nyckel.

Slutpunkt

API kan nås via HTTP REST-samtal till slutpunkt:

https://www.consentmanager.net/api/[task]

Skicka HTTP-parametern för att verifiera &key=… med din API-nyckel via GET / POST

 

Observera de två olika typerna av API:

Data API-slutpunkt, som du behöver för att skicka API-nyckeln via GET-parametern:

https://www.consentmanager.net/api/data.php

Den allmänna API-slutpunkten, som och du kommer att gå igenom autentiseringsproceduren och ytterligare POST-förfrågningar:

Please get in touch with us to receive the endpoint for the general API.
Tillbaka till toppen