Info
Innehåll

Hur börja?

För att använda consentmanager.net API måste du få en API-nyckel. Kontakta din kontohanterare för att få en nyckel.

Slutpunkt

API kan nås via HTTP REST-samtal till slutpunkt:

https://www.consentmanager.net/api/[task]

Skicka HTTP-parametern för att verifiera &key=… med din API-nyckel via GET / POST

Tillbaka till toppen