Info
Innehåll

IAB TCF v1-överensstämmelse

Notera: Detta dokument är föråldrad, vänligen hänvisa till IAB TCF v2-överensstämmelse istället.

Du har nu möjlighet consentmanager.net CMP är registrerat med IAB TCF Policy v1 (se https://iabeurope.eu/tcf-v1/). CMP stöder därför funktioner i överensstämmelse med IAB TCF-policyn, IAB Consent String Specification, IAB CMP API Specification och andra relaterade specifikationer och policyer.

ConsentManager.net IAB-registreringsinformation

Namn Beskrivning
CMP-ID 31
CMP-domän consentmanager.mgr.consensu.org
CMP är en tjänst ja
TCF-version 1

Som en registrerad IAB CMP kan acceptmanger.net CMP skapa cookies på det globala IAB-samtyckningsdomänet consensu.org. Alla CMP som är registrerade i IAB kan skapa cookies i detta sammanhang. Fördelen med att ha denna gemensamma domän är att besökare som flyttar från webbplats A till webbplats B inte behöver be om samtycke igen. Istället kan CMP för webbplats B helt enkelt redo det befintliga medgivandet från webbplats A genom den globala cookiedomänen.

IAB: s policy- och designbegränsningar

Målet med IAB-policyn är att säkerställa att alla leverantörer som får en IAB-godkännandesträng säkert att lita på att samtyckessträngen har skapats med en gemensam uppsättning öppenhet. Därför måste all CMP följa en viss minimistandard när det gäller presentationen av samtyckesskiktet. IAB kräver för närvarande CMP: er att följa följande minimikonstruktionsstandarder:

 1. Användargränssnittet måste visas tydligt (bör vara min. 30% av fönstret)
 2. Alla använda syften måste visas i det första lagret i UI
 3. Det första lagret i användargränssnittet måste visa en länk till en leverantörslista ("Anpassade inställningar")
 4. Knappen Acceptera och avvisa måste ha lika visuell framträdande
 5. Användaren måste ha rätten att återkalla samtycke när som helst och måste informeras om hur man gör det
 6. Om det blir konsekvenser av att inte samtycka måste dessa konsekvenser förklaras i det första skiktet
 7. Användaren måste informeras om det första lagret att tillgång till information på sin enhet sker av tredje part
 8. Användaren måste informeras om det första skiktet att deras personuppgifter behandlas av tredje part, med exempel på sådana uppgifter
 9. Användaren måste kunna granska hela namnet och beskrivningen av syftena
 10. Användaren måste kunna granska funktionernas fulla namn och beskrivning
 11. Användaren måste kunna granska syftena för varje leverantör
 12. Användaren måste kunna granska den rättsliga grunden för varje leverantörs syfte
 13. Användaren måste kunna granska funktionerna för varje leverantör
 14. Användaren måste kunna hitta en länk till sekretesspolicyn för varje leverantör
 15. Användaren måste ha ett sätt att återanvända gränssnittet och ändra inställningarna
 16. UI måste använda standardnamn och definitioner för varje funktion och syfte

Exempel på ett IAB-kompatibelt samtycksskikt

Du har nu möjlighet ConsentManager.net-referensimplementering (standarddesign och standardinställningar) återspeglar därför dessa designstandarder. Här är ett exempel på hur detta kan se ut:

Hur ser din drömresa ut ConsentManager.net behandlar IAB-policyn

ConsentManager gör att våra kunder kan välja mellan de inställningar de behöver för sin verksamhet och de inställningar som är nödvändiga för att följa IAB-policyn. Därför markerar vi varje inställning som är relevant för IAB-efterlevnad. Om en av dessa inställningar är inaktiverad eller om en inställning är aktiverad som gör att CMP inte överensstämmer med IAB-policyn visas ett varningsmeddelande.

Vad händer om jag använder inställningar som inte överensstämmer med IAB-policyn?

Om du använder inställningar som inte överensstämmer med IAB-policyn kommer systemet att visa ett varningsmeddelande för att informera dig om dessa inställningar och konsekvenserna. Om en inställning som inte uppfyller kraven sparas och CMP används på en webbplats kommer systemet att utföra följande ändringar jämfört med IAB: s policyinställningar:

 1. CMP kommer inte längre att svara med samtyckeinformation på samtal till IAB CMP JavaScript API via samtal till __cmp() med standardkommandon (t.ex. "getVendorConsents" or "getConsentData") för att förhindra att leverantörer får information som inte uppfyller kraven.
 2. CMP kommer att ge nya kommandon med prefixet "noncompliant_" (t.ex "noncompliant_getVendorConsents") för att tillåta klienter att kunna hämta samtyckeinformation från CMP.
 3. CMP kommer inte längre att skriva samtycksinformationen (samtyckessträng) till den globala kakedomänen (consensu.org) utan kommer att lagra den i en cookie på consentmanager.net domän. Samtidigt namnet på cookies "euconsent" och "eupubconsent" kommer att ändras till "nc_euconsent" och "nc_eupubconsent".

Det är viktigt att lyfta fram att din CMP fortfarande kommer att fungera som tidigare och fortfarande kan användas med taghanterare eller adblocking / skjutande logik och så vidare. Om du och dina partners inte litar på IAB TCF-signalerna kommer ovannämnda förändringar inte att påverka din webbplats.

Tillbaka till toppen