Info
Innehåll

Min konverteringsspårning (Google Analytics exempel) fungerar inte?

Det finns två möjliga problem som gör att konverteringsspårningen inte kunde fungera:

Google är blockerad

Kontrollera om några URL-förfrågningar anropas vid din konvertering (t.ex. sista utcheckningssteget) och hur de anropas (direkt i din HTML-kod eller från din Taggstyrning som GTM).

Om Google-koderna inte anropas (inga förfrågningar om konverteringswebbadress), kontrollera om de är blockerade (se halvmanuell blockering) ELLER om utlösaren i Taggstyrningen kan vara fel (se här för Trigger-exempel i GTM).

Google beslutar att inte spåra

Google-koder anropas och du kan se spårnings-URL-förfrågningar anropas:
 
Det vanliga fallet är att Googles samtyckesläge är aktiverat men felaktigt inställt.
Följ ALLA steg som anges här mycket noggrant.

Tillbaka till toppen