Info
Innehåll

Sekretessvänlig webbplatsanalys

Vad är integritetsvänlig webbplatsanalys?

Med vår integritetsvänliga webbplatsanalys försöker vi överbrygga klyftan mellan dataskyddsbehov hos dina webbplatsbesökare och önskan att samla in användningsinformation från webbplatsägare. Här kombinerar vi de två komponenterna som vi är särskilt bra på: Verkligt dataskydd och bra rapportering.

Fördelen med vår nya integritetsvänliga webbanalys ligger främst i dataskydd och systemets enkelhet:

 • Inga cookies eller liknande tekniker används
 • Inga personuppgifter lagras
 • Endast som aggregerad data & endast serverplatser i Europa
 • Bara en rad kod kopiera och klistra in på din webbplats

Med vår integritetsvänliga webbanalys vill vi försöka erbjuda ett enkelt alternativ till komplexa analyssystem: Nej
sofistikerad besöksspårning, men en enkel översikt, utan omvägar och rakt på sak. Ta reda på det med ett ögonkast:

 • Hur många besökare har min webbplats?
 • Hur många sidvisningar hade jag under en viss tidsperiod?
 • Var kommer besökarna ifrån?
 • Vilka webbplatser hänvisar besökare till mig?
 • Hur går det med mina marknadsföringskampanjer?
 • och mycket mer

Verktyget är nu tillgängligt för alla kunder som en grundversion (upp till 5000 sidvisningar) - vill du använda fler hittar du
motsvarande uppgraderingar. Testa det nu: Klicka bara på Meny > Webbplatsanalys i gränssnittet och kom igång!

Vad mäter det?

Analysinstrumentpanelen visar dig:

 • Besökare, sidvisningar, sessioner, sidor per session på en tidslinje
 • Källor (även känd som referrer, webbplatser som besökarna kom ifrån) efter besök och session
 • Sidor (enkla sidor/artiklar på din webbplats som besökarna såg) efter sidvisningar och inlägg
 • System
  • Webbläsare dina besökare används av sidvisningar och besök
  • Enhetstyper som dina besökare använde (t.ex. mobil, dator, surfplatta, smart-TV) efter sidvisningar och besök
  • Operativsystem dina besökare använde (t.ex. Windows, Linux, Android, ...) av sidvisningar och besök
 • Ursprung
  • Länder dina besökare befinner sig i
  • Språk dina besökare har aktiverat i sin webbläsare (primärt språk)
 • Användning av webbplatsen per veckodag och timme
 • Marknadsföringskällor: UTM-källa, UTM-medium och UTM-kampanj efter sidvisningar

Varför är det integritetsvänligt?

Vi anser att webbanalysverktyget är integritetsvänligt eftersom det inte gör så mycket som andra analysverktyg gör. Till exempel försöker vi följa alla principer för behandling av personuppgifter som definieras av GDPR:

 • Laglighet, rättvisa och transparens
  • En samtyckesbanner kanske inte krävs (se nedan)
  • Systemet samlar inte in personuppgifter utöver vad som faktiskt är nödvändigt.
  • Den skapar inga användarprofiler och "följer" inte användaren genom webbplatsen eller över flera webbplatser.
  • Den försöker inte analysera användarens beteende eller få någon annan information om användaren.
 • Syftesbegränsning
  • Data samlas endast in för att webbplatsägaren ska kunna få insikter i användningen av webbplatsen (t.ex. för att avgöra om serverkraven behöver justeras och allt fungerar som det ska).
  • Data kan inte återanvändas för riktad reklam eller annan specifik användning som pekar ut enskilda användare eftersom data endast lagras på ett grupperat/sammanfattat sätt.
 • Dataminimering
  • Endast minimal data samlas in (se nedan)
  • All lagrad data är alltid grupperad/sammanfattad i kategorier så att enskilda användare inte kan identifieras
  • Data som potentiellt är användarspecifika, såsom URL-parametrar eller ankare, tas bort innan datauppsättningen lagras
 • Noggrannhet
  • Systemet lagrar bara vad det observerar, det försöker inte fastställa användarbeteende eller annan information från det.
 • Lagringsbegränsning
  • Den lagrar inte cookies, lokal lagring eller annan data på användarens enhet för att identifiera besökaren.
  • Data lagras i endast 60 dagar (Obs! Beroende på pakettyp kan data lagras längre) och arkiveras i efterhand. Under arkiveringen tar vi bort alla detaljnivåer och rapporterar endast antalet sidvisningar, besök, sessioner (...) per dag men inte längre detaljdata för webbläsare, länder, timmar, sidor, källor, utm och så vidare.
 • Integritet och sekretess
  • All data lagras endast i EU och vi använder inte någon amerikansk molnleverantör eller liknande serverleverantör.
  • Data delas inte med någon: Varje kund har ett befintligt dataskyddsavtal (DPA) med oss. All data tillhör kunden och inte oss.

Flera dataskyddsmyndigheter över hela Europa har utfärdat riktlinjer för användningen av Analytics-verktyg. Det är viktigt att notera att det finns skillnader i hur myndigheter ser på det juridiska ramverket och därför tillåter/förbjuder användning av verktyg som vårt utan samtycke. Dessutom kan dataskyddsmyndigheternas synpunkter förändras över tid. Vi rekommenderar därför att du alltid kontrollerar med ditt dataskyddsombud eller juridiska rådgivare för att verifiera om samtycke behövs eller inte.

Exakt vilken data behandlar den och hur?

Data samlas in på följande sätt:

 1. Webbplatsägaren infogar analyskoden som klippts av på sin webbplats.
 2. Besökaren besöker webbplatsen och därför utlöses analyskoden.
 3. Besökarens webbläsare börjar ladda ner JavaScript-koden för analytics
 4. JavaScript-koden mäter webbadressen, referens/källan och språket och skickar den till våra servrar
 5. Våra servrar samlar in data, transformerar den (t.ex. tar bort oönskad data) och lägger in den i databasen för rapportering

Följande datatyper samlas in:

 • IP-adress
  IP används under överföring och för att bestämma besökarens land. IP-adressen lagras inte.
 • Användaragentsträng
  Under överföringen skickar webbläsaren en så kallad user-agent-sträng som talar om för servern vilken typ av webbläsare, operativsystem och enhet det är. Verktyget tar användaragentsträngen för att bestämma kategorierna för webbläsare, enhetstyper och operativsystem (t.ex. Windows, Linux, Android). Användaragentsträngen lagras inte.
 • Tid för åtkomst
  Systemet kommer att lagra tiden för händelsen grupperad efter datum och timme (exklusive minuter/sekunder och mindre)
 • Språk
  Webbläsaren anger ett föredraget språk som den gillar att ta emot webbplatsen på. Vår kod som infogas på webbplatsen kommer att samla in och lagra denna information. Språk lagras som ISO-koder med två tecken (t.ex de, fr, en och så vidare)
 • Källa/Referent
  Webbläsaren anger vilken webbplats som besöktes när besökaren byter från en webbplats till en annan. URL:en kommer att skickas till vår server. Systemet kommer att trunkera URL:en och endast lagra referensdomänen (t.ex. "google.com") och inga ytterligare detaljer.
 • sidor
  Vår kod på webbplatsen kommer att läsa den för närvarande besökta webbadressen och skicka den till vår server. Systemet kommer att ta bort information som potentiellt är personlig data och trunkerar webbadressen till de första 1-2 sökvägssegmenten (t.ex. http://www.mywebsite.com/sports/soccer/somearticle.html kommer att bli /sports/soccer/*) och lagra resultatet utan ytterligare detaljer.
 • UTM parametrar
  Från den för närvarande besökta webbadressen (se ovan) kommer systemet att söka efter de typiska marknadsföringsparametrarna &utm_source=..., &utm_medium=... och &utm_campaign=.... Om dessa parametrar hittas kommer systemet att lagra värdena för dessa parametrar.
Tillbaka till toppen