Info
Innehåll

Minskar kakstorleken

När en besökare gör ett val kommer CMP att spara valet i en cookie på användarens enhet. Kakan kan variera beroende på flera faktorer. De viktigaste faktorerna är:

  • Antal leverantörer som är registrerade hos IAB TCF
  • Antal leverantörer som inte är registrerade hos IAB TCF
  • Mängden leverantörer / ändamål som är registrerade hos IAB TCF och inte är inställda på att använda den normala rättsliga grunden

Grundregeln här är: Ju fler leverantörer du använder i din leverantörslista, desto högre kommer kakstorleken att vara för att lagra information om godkännande.

Viktigt: Vissa webbläsare slutar leverera en webbplats om mängden av alla cookies (som är inställda på den här domänen) överstiger 4k. Det rekommenderas därför att minska antalet leverantörer och att endast ändra den rättsliga grunden om det verkligen krävs.

Viktigt: AMP-webbplatser lagrar inte samtyckeinformation om kakstorleken överstiger 1200 tecken

För att minska kakstorleken rekommenderar vi att du använder mindre än 200 leverantörer och möjliggör komprimering (Meny> CMP> Redigera> Övriga inställningar> Egna kakor):

Tillbaka till toppen