Info
Innehåll

Krav på kakor (EU-domstolens dom 01.10.2019)

I en domstol avgör Europeiska unionens domstol beslutade att lagring av cookies kräver internetanvändares aktiva medgivande.

Cookies

Här är de viktiga fakta om domens dom:

  1. Att lagra och få åtkomst till cookies på en besökareenhet kräver det aktivt samtycke måste ges av besökaren
  2. A förkryssad ruta anses inte vara giltig samtycke
  3. Samtycke är nödvändigt för alla typer av kakor - inte bara kakor som lagrar personuppgifter
  4. Samtycke måste vara specifikt för kakor, det räcker inte att "inkludera" cookie-medgivande i ett kampanjlotteri
  5. Webbplatsen måste ge information om cookiensom varaktighet och huruvida tredje parter kan ha tillgång till dessa cookies

Hur kan consentmanager.net CMP hjälp?

Använd consentmanager.net inkluderar alla krav som ställs av EU-domstolen. Inkludera CMP-koden på din webbplats och CMP kommer att be om samtycke och visa en lista över alla cookies på din webbplats (inklusive utgångsdatum, ursprung och mer). Cookielistan är som standard aktiverad i din CMP. Om du är osäker kan du aktivera den under Inloggning> CMP: er> Redigera> Cookie List

Hur ser ett kompatibelt medgivandemeddelande om cookie ut?

Här är ett exempel på ett eftergivligt medgivandemeddelande om cookie:

Och här är ett exempel på hur en kompatibel cookie-lista kan se ut:

Tillbaka till toppen