Info
Innehåll

Använda IAB TCF i din CMP

Om en CMP är inställd på att använda IAB TCF indikeras av IAB TCF-ikonen under CMP-namnet:

IAB-efterlevnad

IAB TCF definierar olika policyer som måste följas. Systemet kontrollerar automatiskt om dessa policyer uppfylls. Om inställningar används som inte överensstämmer med IAB TCF-principen inaktiverar systemet stödet för IAB TCF API och samtyckesträngen. För att se om en CMP eller design är kompatibel, kontrollera ikonen under CMP-namnet eller designnamnet:

Ställ in IAB TCF i din CMP

För att kunna använda IAB TCF i din CMP måste du aktivera detta i Meny> CMP: er> Redigera och klicka på Visa andra inställningar

i Övriga inställningar rutan ställde IAB TCF till IAB TCF v2:

När den är aktiverad kommer du att märka vissa skillnader i inställningarna:

  • Meny> Leverantörer kommer att visa vissa leverantörer som Automatisk tilldelning:


    Alla leverantörer i din leverantörslista som är registrerade med IAB TCF tilldelas nu automatiskt till syften.

  • Meny> Syften kommer att visa IAB TCF-syften utöver dina anpassade ändamål:

Tillbaka till toppen