Info
Innehåll

Vad är syften? Vad är typerna?

Syften

För leverantörer använder CMP syften. Syften kan skapas, redigeras och raderas som du vill. Syften är avsedda för a) gruppleverantörer (gör det lättare för besökare att acceptera / avvisa flera leverantörer samtidigt) och b) att beskriva vad dessa leverantörer gör på din webbplats. Typiska ändamål är Functional, Marketing, Analytics, Social media och så vidare.

För cookies använder vi inte syften utan typer. Cookietyper är en fast lista 6 namn som kan tilldelas en cookie. Cookietyper är avsedda att beskriva vad cookien används till.

Varför är syften och kaketyper inte desamma?

Anledningen till att syften och cookietyper inte är desamma är att Cookie Crawler automatiskt kan tilldela cookies till en typ. Om en användare skulle kunna skapa egna typer eller ändra befintliga typer skulle sökroboten inte kunna veta hur man tilldelar en typ till en ny hittad cookie. Det är därför listan över typer skiljer sig från listan över syften och inte kan ändras.

Hur ändrar jag namn på syften eller kaketyper?

Om du vill ändra namn eller översättning för ett syfte eller en cookietyp kan du göra det under Meny> Texter. Se till att du ändrar rätt värde:

Chaning syften:

 

 

Tillbaka till toppen