Info
Innehåll

Vad ska jag göra när sökroboten rapporterar problem?

Crawler besöker din webbplats regelbundet och rapporterar om emissioner har hittats. Du kan se problemen på din instrumentpanel och i Meny> Cookie Crawler> Senaste 7 dagarna eller Senaste automatiska genomsökningen

Om sökroboten varnar dig om problematiska cookies på din webbplats bör du se till att följande inställningar görs:

  1. Se till att alla kakor (Meny> Kakor) tilldelas en typ
  2. Se till att alla leverantörer (Meny> Leverantörer) tilldelas en typ
  3. Se till att alla tredje parts koder på din webbplats är förberedda så att vårt system kan blockera dessa koder

Sökaren skickar varningar för problematiska kakor närhelst den hittar cookies av typen Marketing, Analytics eller okänd på din webbplats om inget medgivande ges. För att hitta problematiska kakor, se Meny> Cookie Crawler> Senaste 7 dagarna och utöka alla leverantörer som anger cookies för "Test B". De problematiska kakorna är markerade med ett utropstecken:

Tillbaka till toppen