Info
Innehåll

Arbetar med Google Ad Manager

Observera: Beskrivningen nedan påverkar Google Ad Manager, Google AdSense, Google AdMob och Google DV360.

Se även: Googles samtycke-läge | Googles begränsade annonser

Notera: Se till att inaktivera Google Funding Choices CMP på din webbplats när du arbetar med consentmanager.

För att Google Ad Manager kan leverera annonser måste du ha följande inställningar aktiva i din CMP, annars ser du ett felmeddelande som detta:

  1. Se till att din CMP är inställd på TCF v2-överensstämmelse:


    Se mer info om IAB TCF-överensstämmelse här.

  2. Se till att du har "Googles reklamprodukter"listad i din leverantörslista:


  3. Se till att du har åtminstone IAB TCF-syften 1, 2, 3, 4, 7, 9 och 10 aktiverade i din syftelista:


  4. Se till att du Ändra INTE den standardrättsliga grunden, lämna den rättsliga grunden på standard:

Varför ser jag bara reklam om samtycke ges?

Googles policy säger att du måste få juridiskt samtycke. Om inget medgivande ges kommer Google att se detta via IAB TCF v2 API och kommer att agera i enlighet därmed. För att Google ska kunna visa annonser måste samtycke ges för syften 1, 2 och 3 samt för leverantören av Google Advertising Products.

... men Google visade annonser innan !?

Ja och nej. Google-policyn dikterade alltid (redan innan IAB TCF v2) att du måste få juridiskt samtycke. Om inget medgivande ges får du inte placera Googles koder på din webbplats. Med IAB TCF v2 nu har Google en mekanism för att kontrollera om samtycke verkligen ges och kan nu automatiskt reagera om inget samtycke ges. Om du såg annonser före IAB TCF utan att ge medgivande, var det bara för att webbplatsen bryter mot Googles policy.

Vad sägs om icke-personliga annonser?

Även före IAB TCF v2 tilläts du inte av Google att visa (några) annonser utan lagligt medgivande - detta inkluderar icke-personliga annonser. Det är en vanlig missförståelse att "inget samtycke" innebär att du ska signalera "vänligen visa icke-personliga annonser" till Google. Om inget medgivande ges och du visar Googles koder bryter du mot Googles policy!

Varför gör ConsentManager blockera Google-annonser?

Om du använder den manuella blockeringskoden blockerar vi inga koder om du inte förberedde dem för blockering. Observera att Google automatiskt blockerar annonsleveransen om inget medgivande ges.

Var kan jag hitta mer information?

Tillbaka till toppen