Info
Innehåll

Arbetar med Google Ad Manager

Observera: Beskrivningen nedan påverkar Google Ad Manager, Google AdSense, Google AdMob och Google DV360.

Se även: Googles samtycke-läge | Googles begränsade annonser

Notera: Se till att inaktivera Google Funding Choices CMP på din webbplats när du arbetar med consentmanager.

För att Google Ad Manager kan leverera annonser måste du ha följande inställningar aktiva i din CMP, annars ser du ett felmeddelande som detta:

 1. Se till att din CMP är inställd på TCF v2-överensstämmelse:


  Se mer info om IAB TCF-överensstämmelse här.

 2. Se till att du har "Googles reklamprodukter"listad i din leverantörslista:


 3. Se till att du har åtminstone IAB TCF-syften 1, 2, 3, 4, 7, 9 och 10 aktiverade i din syftelista:


 4. Se till att du Ändra INTE den standardrättsliga grunden, lämna den rättsliga grunden på standard:

Felsökning: Google AdSense

Om Google AdSense inte visar annonser, kontrollera följande problem:

 • Se till att du följt alla stegen ovan (TCF aktiverad + kompatibel, syften aktiverad, Googles annonseringsprodukter i din leverantörslista, behåll juridisk grund som standard, ...)

 • I din webbläsarkonsol under Nätverk: Se om du hittar förfrågningar att med ads? i URL:en. Detta indikerar att Google AdSense har begärts och inte blockerats av consentmanager: • I din webbläsarkonsol under Nätverk: Om du ser ads? eller andra önskemål med en 403 felkod, detta indikerar att ditt Google AdSense-konto inte är korrekt konfigurerat (kontrollera efter varningar i ditt AdSense-konto)
 • I din webbläsarkonsol under Nätverk: Om du ser ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, NS_ERROR_FAILURE or NS_BINDING_ABORTED detta indikerar att webbläsaren (t.ex. spårningsförhindrande) har blockerat begäran. Kontrollera dina webbläsarinställningar. • Kontrollera dina ads.txt-inställningar (ads.txt måste matcha ditt Google AdSense-konto)
 • Kontrollera om det finns felmeddelanden i ditt Google AdSense-konto
 • Inaktivera Google Funding Choices om aktiverat.

Mer information om felsökning av Google AdSense finns här: https://support.google.com/adsense/answer/10858959?hl=en

Felsökning: Google Ad Manager

Om Google AdManager inte visar annonser, kontrollera följande problem:

 • Se till att du följt alla stegen ovan (TCF aktiverad + kompatibel, syften aktiverad, Googles annonseringsprodukter i din leverantörslista, behåll juridisk grund som standard, ...)
 • Ladda Google Publisher Console genom att lägga till ?google_console=1 till webbadressen eller genom att ringa googletag.openConsole() i webbläsarkonsolen: • I din webbläsarkonsol under Nätverk: Om du ser ERR_BLOCKED_BY_CLIENT, NS_ERROR_FAILURE or NS_BINDING_ABORTED detta indikerar att webbläsaren (t.ex. spårningsförhindrande) har blockerat begäran. Kontrollera dina webbläsarinställningar. • Kontrollera dina ads.txt-inställningar (ads.txt måste matcha din Google AdManager)
 • Kontrollera ditt Google AdManager-konto efter felmeddelanden
 • Inaktivera Google Funding Choices om aktiverat.

Mer information om felsökning av Google AdManager finns här:

Varför ser jag bara reklam om samtycke ges?

Googles policy säger att du måste få juridiskt samtycke. Om inget medgivande ges kommer Google att se detta via IAB TCF v2 API och kommer att agera i enlighet därmed. För att Google ska kunna visa annonser måste samtycke ges för syften 1, 2 och 3 samt för leverantören av Google Advertising Products.

... men Google visade annonser innan !?

Ja och nej. Google-policyn dikterade alltid (redan innan IAB TCF v2) att du måste få juridiskt samtycke. Om inget medgivande ges får du inte placera Googles koder på din webbplats. Med IAB TCF v2 nu har Google en mekanism för att kontrollera om samtycke verkligen ges och kan nu automatiskt reagera om inget samtycke ges. Om du såg annonser före IAB TCF utan att ge medgivande, var det bara för att webbplatsen bryter mot Googles policy.

Vad sägs om icke-personliga annonser?

Även före IAB TCF v2 tilläts du inte av Google att visa (några) annonser utan juridiskt medgivande - detta inkluderar icke-anpassade annonser. Det är ett vanligt missförstånd att "inget samtycke" innebär att du ska signalera "visa icke-anpassade annonser" till Google. Om inget samtycke ges och du visar Googles koder bryter du mot Googles policy! Se även: Begränsade annonser

Varför gör ConsentManager blockera Google-annonser?

Om du använder den manuella blockeringskoden blockerar vi inga koder om du inte förberedde dem för blockering. Observera att Google automatiskt blockerar annonsleveransen om inget medgivande ges.

Var kan jag hitta mer information?

Tillbaka till toppen