Info
Innehåll

Arbetar med Googles begränsade annonser

Smakämnen consentmanager CMP stöder att skicka Google Limited Ads-signal direkt till Google Ad Manager. Google Ad Manager kan visa icke-anpassade annonser om samtycke för vissa ändamål inte ges.

Aktivera Google Limited Ads

Innan du aktiverar Google Limited Ads-support, se till att du har följt alla krav för Google Ad Manager. Gå till för att aktivera Google Limited Ads-support Meny> CMP: er> Redigera> Övriga inställningar> Google Limited Ads.

Obs: Ändra inte den rättsliga grunden för leverantör 755 (Google Advertising Products). Begränsade annonser fungerar bara om den rättsliga grunden förblir "Standard rättslig grund".

Observera att Google Limited Ads bara fungerar om du aktiverade läget för två växlar.

Hur Google Limited Ads-support fungerar

När den väl är aktiverad kommer CMP att kontrollera om leverantör 755 ("Google Advertising Products") har samtycke och Google Ad Manager-koden finns på webbplatsen. Om så är fallet skickar CMP begränsade annonser AV ("Visa inte begränsade annonser, visa normala annonser") till Ad Manager. Om leverantör 775 inte har samtycke och Google Ad Manager finns på sidan skickar CMP begränsade annonser PÅ ("Visa begränsade annonser").

Observera att Google fortfarande kräver legitimt intresse för vissa IAB TCF-syften för att visa begränsade annonser.

Tillbaka till toppen