Info
Innehåll

Arbetar med Googles begränsade annonser

Notera: Observera att Google Ad Manager stöder en funktion som heter Teknisk annonsleverans. I det här fallet kommer annonsservern att leverera annonser som bara inte innehåller personuppgifter (t.ex. om användaren avvisar). För att kunna leverera dessa annonser måste en IAB TCF CMP finnas och Special Purpose 2 (s2) måste finnas i ändamålslistan.

Smakämnen consentmanager CMP stöder att skicka Google Limited Ads-signal direkt till Google Ad Manager. Google Ad Manager kan visa icke-anpassade annonser om samtycke för vissa ändamål inte ges.

När används Google Limited Ads?

Google använder automatiskt begränsade annonser i följande fall:

 • När ingen certifierad CMP finns på sidan eller appen ELLER
 • när begränsade annonser är specifikt aktiverade i annonsbegäran ELLER
 • när IAB TCF används och syfte 1 avvisas (och legitimt intresse eller samtycke för ändamålen 2,7,9 och 10 fastställs).

Krav för Google Limited-annonser

För att Google Limited-annonser verkligen ska fungera, alla följande krav måste uppfyllas:

 1. Begränsade annonser måste aktiveras (se nästa rubrik)
 2. Leverantör av Googles annonseringsprodukter (IAB ID 755, System ID s1498) måste finnas i din leverantörslista
 3. IAB TCF måste aktiveras
 4. IAB TCF Syfte 1,2,7,9 och 10 (bättre: alla ändamål) måste finnas i din syfteslista
 5. Smakämnen rättslig grund för leverantörens Googles annonseringsprodukter måste vara på standard
 6. Smakämnen rättslig grund av TCF-ändamålen måste vara på Standard
 7. Separation mellan samtycke och berättigat intresse växlarna måste aktiveras.
 8. Du måste använda en design som gör det inte tillåt invändningar (ingen "Avvisa alla"-knapp). Använd istället en design med "Spara"-knappen.

Aktivera Google Limited Ads

Innan du aktiverar Google Limited Ads-support, se till att du har följt alla krav för Google Ad Manager. Gå till för att aktivera Google Limited Ads-support Meny > CMPs > Integreringar > Skicka Google begränsade annonser (gammalt gränssnitt: Meny > CMPs > Redigera > Andra inställningar > Google Limited Ads).

Hur Google Limited Ads-support fungerar

När den väl är aktiverad kommer CMP att kontrollera om leverantör 755 ("Google Advertising Products") har samtycke och Google Ad Manager-koden finns på webbplatsen. Om så är fallet skickar CMP begränsade annonser AV ("Visa inte begränsade annonser, visa normala annonser") till Ad Manager. Om leverantör 775 inte har samtycke och Google Ad Manager finns på sidan skickar CMP begränsade annonser PÅ ("Visa begränsade annonser").

Tillbaka till toppen