Info
Innehåll

Arbetar med Google reCAPTCHA

Tyvärr orsakar reCaptcha många problem. I de flesta fall är det enda arbetssättet att utesluta reCaptcha från att blockera genom att lägga till data-cmp-ab="1" till <script ...>.

Manuell blockering

Lägg till följande ändringar i din reCaptcha-kod:

Original kod:

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

Modifierad kod:

<script type="text/plain" data-cmp-vendor="s1409" class="cmplazyload" data-cmp-src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

Automatisk blockering

I de flesta fall fungerar den automatiska blockeringen perfekt med Google reCaptcha. I vissa fall kan belastningsordningen för reCaptcha orsaka emissioner och reCaptcha visas inte på din webbplats. Om så är fallet, kontrollera om domänerna är tilldelade (kolla här). Om alla domäner har tilldelats finns Google reCaptcha i din leverantörslista och reCaptcha fungerar fortfarande inte, försök ändra den till uttrycklig återgivning:

<script type="text/plain" data-cmp-vendor="s1409" class="cmplazyload" data-cmp-src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=onloadCallback&render=explicit" async defer></script>
<script type="text/javascript">
 var onloadCallback = function() {
 grecaptcha.render('id of the recaptcha element', {  'sitekey' : 'your_site_key'   });
 };
</script>
Tillbaka till toppen