Info
Innehåll

Arbeta med internationella webbplatser

I de fall då företag riktar sig till internationella målgrupper kan inställningen av CMP bli komplex. På den här sidan försöker vi beskriva några av utmaningarna och hur man hanterar dem.

För de flesta internationella kunder är webbplatser byggda på flera språk och/eller för flera länder. Detta innebär att samma webbplats/samma innehåll kommer att finnas tillgängligt i flera versioner. Vanligtvis uppnås detta på något av följande sätt:

 • Användning av specifika domäner (t.ex. website.de, website.fr, website.com, website.be, ...)
 • Användning av specifika underdomäner (t.ex. de.website.com, fr.website.com, be.website.com, ...)
 • Användning av specifika sökvägar (t.ex. www.website.com/de/, www.website.com/fr/, www.website.com/be/, ...)

En CMP eller många CMP?

I de flesta fall när man har att göra med flera länder eller språk är den första frågan alltid om

 1. en CMP ska användas på alla webbplatser/länder/språk
  or
 2. många CMP:er som ska användas, en annan CMP per webbplats/land/språk

Båda sätten har fördelar och nackdelar: En CMP är lättare att installera, konfigurera och underhålla (mindre ansträngning), men erbjuder inte många möjligheter att skilja mellan webbplatserna eller tillåta skillnader mellan länder/språk. Att använda många CMP:er orsakar en högre ansträngning vid installation, konfiguration och underhåll, särskilt när ändringar behöver göras flera gånger, men ger mer flexibilitet i konfigurationen.

Ur ett tekniskt perspektiv kan båda sätten uppnå mer eller mindre samma (t.ex. samtycke över flera domäner), men endast när man separerar CMP:er per webbplats eller land kan olika leverantörslistor, syften eller andra inställningar användas.

I de flesta fall är användningen av samma CMP över flera webbplatser/länder/språk det föredragna sättet.

Typiska problem

När du använder en CMP för alla länder/språk/webbplatser kan olika problem uppstå:

Som standard tillämpas regleringen baserat på var besökaren befinner sig. Ett typiskt exempel är att en besökare från Europa skulle se en GDPR-text på samtyckeslagret, medan en besökare från Kalifornien skulle se en CCPA-text. I de flesta fall behöver denna logik inte ändras: Kunderna skulle helt enkelt bedöma vilka regler som gäller för dem var och skulle möjliggöra motsvarande regler i consentmanager CMP-inställningar.

I ett fåtal fall kan det vara önskvärt att regleringen inte tillämpas utifrån var besökaren befinner sig utan utifrån företaget som äger webbplatsen. För internationella företagsgrupper kan det finnas fall då flera webbplatser tillhör olika dotterbolag till gruppen och därför kan olika regler gälla. Om olika regler ska gälla utifrån den aktuella webbplatsen kan du använda följande konfigurationsvariabel på klientsidan:

window.cmp_regulationkey = "GDPR";

Olika designkrav i olika länder

Som standard kommer CMP att visa den eller de valda designerna för besökare. I vissa fall kan man vilja använda en annan design i vissa länder. Ett typiskt exempel är knappen "Fortsätt utan att acceptera" som ofta syns i samtyckesbanner i Frankrike.

För att visa olika mönster i olika länder kan du antingen använda en inriktning på designen eller använda en konfigurationsvariabel på klientsidan för att specificera designen:

window.cmp_params = "&usedesign=1234";

Inställningarna för leverantörslista, cookielista, syfteslista eller CMP kan variera mellan olika länder

Om olika webbplatser/länder/språk ska använda olika leverantörslistor eller ändamålslistor, kan detta endast uppnås genom att separera dessa webbplatser/länder/språk i olika CMP:er. En CMP kommer alltid att ha en fast leverantörslista och en fast ändamålslista. Listorna kan inte ändras/uppdateras via konfigurationsvariabler på klientsidan eller liknande.

Webbplatsspråk och CMP-språk stämmer inte överens

Som standard kommer CMP att välja språk baserat på webbläsarinställningarna för besökaren. Om webbläsaren indikerar att det föredragna språket för besökaren är tyska (och tyska är tillgängligt via CMP-inställningarna) kommer CMP att visa texter på detta språk - även om webbplatsens språk är engelska. Detta kan ändras till använd sidspråket istället.

För att anpassa det visade språket i CMP till språket på webbplatsen kan du använda följande konfigurationsvariabel på klientsidan:

window.cmp_setlang = "FR";

Text/översättningar kan variera mellan olika länder (t.ex. portugisiska vs. brasiliansk portugisiska)

När det handlar om flera språk eller länder kan de använda texterna vara olika beroende på vilket språk eller land texten gäller. Tre scenarier är möjliga:

 1. Texter används utifrån var besökaren befinner sig
  För att visa en text baserad på besökarens plats, skapa flera mönster och justera texterna för varje design. Sedan tillämpa inriktningar att designen endast ska användas i de olika länderna.
 2. Texter används baserat på språket i besökarens webbläsare
  Som standard kommer CMP att visa texten baserat på besökarnas webbläsarspråk. Systemet tillåter att skapa nya anpassade språk inklusive lokaler för att visa olika texter baserat på besökarnas preferenser. På så sätt kan en besökare med ES (spanska) eller PT (portugisiska) se en annan text än en besökare som föredrar ES-MX (mexikansk spanska) eller PT-BR (Brasilien portugisiska).
 3. Texter används baserat på språket på webbplatsen
  För att visa en text på samma språk som webbplatsen, kan konfigurationsvariabeln på klientsidan (t.ex window.cmp_setlang = "FR"; se stycket ovan) kan användas.

Om olika domäner eller underdomäner används för att skilja mellan länder eller språk kan samtycke över flera domäner behövas/önskas för att undvika att fråga samma besökare två gånger när man byter från en webbplats till en annan.

Olika webbadresser för Imprint, sekretessmeddelande eller T&C kan användas i olika länder

Speciellt med multinationella företag kan olika webbadresser för imprint, sekretessmeddelande eller villkor användas beroende på land/webbplats. Som standard tillåter CMP endast att särskilja dessa webbadresser baserat på språk. I de fall där flera webbplatser delar samma språk (t.ex. spanska används i många länder i Sydamerika) men olika webbadresser ska användas, kan detta uppnås via:

 1. Ställ in webbadresser med hjälp av konfigurationsvariabler på klientsidan
  Smakämnen konfigurationsvariabler på klientsidan window.cmp_privacyurlwindow.cmp_imprinturl och window.cmp_tacurl kan användas för att åsidosätta standardspråkbaserade webbadresser.
 2. Använda anpassade språk för att ställa in olika webbadresser
  Anpassade språk inklusive en landsspecifik lokal kan skapas. När sekretessmeddelandet/avtrycket/Villkors-URL:erna har skapats kan det även ställas in för det nya anpassade språket. Konfigurationsvariabler på klientsidan (window.cmp_setlang = "FR";) kan användas för att signalera till CMP vilket språk som ska användas på vilken webbplats.
Tillbaka till toppen