Info
Innehåll

Arbeta med juridiska baser

Du har nu möjlighet consentmanager.net CMP låter dig ställa in den rättsliga grunden per leverantör och syfte. Beroende på inställningen kommer CMP: s beteende att vara annorlunda.

Vänligen notera: När du använder IAB TCF v1 eller v2 stöds endast standard, samtycke och legitima intressen i signalerna som skickas till leverantörer.

Om ett syfte och en leverantör är inställd på en annan rättslig grund än standardrättslig grund, har leverantörens inställning företräde:

Standardinställningen är att CMP alltid bara visar en växling för varje leverantör och varje syfte. Aktivera eller inaktivera en växling aktiverar / inaktiverar alltid samtycke OCH legitimt intresse för denna leverantör eller syfte. Om du vill erbjuda två separata val kan du göra det under Meny> CMP: er> Redigera> Juridiska inställningar> Juridiska grunder:

När den väl är aktiverad visar CMP två växlar för varje leverantör / syfte när du klickar på frågeteckenikonen.

Standardinställningar (en växling för varje syfte):

Designinställningar med två separata syften:

Tillbaka till toppen