Info
Innehåll

Arbeta med syften

De syften som visas i samtyckeslagret kan ändras i menyn Syften. Du kan definiera en specifik uppsättning syften för var och en av dina CMP: er.

IAB-syften

Systemet skapar automatiskt de syften som definieras av IAB TCF. Dessa ändamål kan inte bytas om och beskrivningen kan inte ändras. De kan bara aktiveras / inaktiveras för användning i din CMP. Din CMP kommer att anses vara ogiltig för IAB TCF-överensstämmelse om du inaktiverar dessa syften.

Klassiska ändamål / egna ändamål

När du har skapat en CMP med vår guide och valt klassiska ändamål kommer systemet att skapa 5 syften med ID: er c51 till c55. Dessa ändamål kan döpas om, beskrivningen kan ändras och knapptypen kan ändras (t.ex. ändra typen till "alltid på" för syftet "Funktionell").

Du kan alltid skapa nya egna syften genom att klicka på knappen "Lägg till nytt syfte". Dessa kommer att använda ID: er c1 till c50. Se till att varje ID för varje CMP alltid bara kan tilldelas en gång.

Länksändamål

Klassiska och egna ändamål kan du kopplas till andra syften. Till exempel om en besökare aktiverar syftet "Remarketing" kan systemet också automatiskt aktivera syftet "Marknadsföring". För att uppnå detta kan du välja vilka åtgärder som ska hända när ett syfte är aktiverat eller inaktiverat av besökaren:

Tillbaka till toppen