Info
Innehåll

Arbeta med underleverantörer/undertjänster

I de fall då en leverantör automatiskt laddar andra leverantörer kan det vara meningsfullt att gruppera dessa leverantörer för att möjliggöra en bättre användarupplevelse och efterlevnad (kallad "undertjänst" eller "underleverantör"). Ett typiskt exempel på detta är Google Maps eller Google Recaptcha som också laddar Google Fonts samtidigt.

Hur man ställer in underleverantörer

För att koppla samman två leverantörer med varandra, gå till Meny> Leverantörer och redigera leverantören. För varje leverantör kommer du att se två fält för att ansluta leverantörer:

Om du antar att exemplet ovan med Google Maps (leverantörs-ID s1104) laddar Google Fonts (leverantörs-ID s2612) kommer du att göra följande:

  1. Lägg till båda leverantörerna till din leverantörslista
  2. Redigera leverantören Google Maps och infoga den andra leverantörens ID (Google Fonts, s2612) i fälten för aktivering och avaktivering
  3. Redigera leverantörens Google Fonts och infoga den första leverantörens ID (Google Maps, s1104) i fälten för aktivering och avaktivering
  4. Tilldela båda leverantörerna ett syfte. Vi rekommenderar att tilldela dem båda samma syfte för bättre transparens.
  5. (Valfritt) Vi rekommenderar att även uppdatera beskrivningstexterna för båda leverantörerna för att förklara sambandet mellan de två.

När en besökare på din webbplats aktiverar en av de två leverantörerna, kommer den andra leverantören också att aktiveras automatiskt. Samma sak kommer att hända om en av leverantörerna är inaktiverad. På så sätt aktiveras antingen båda leverantörerna eller så kommer båda att blockeras på din webbplats.

Tillbaka till toppen