Info
Innehåll

Arbeta med inriktningar

CMP låter dig skapa riktningar för varje design. Om du ställer in en inriktning, kommer designen endast att visas för besökare som matchar targetin (t.ex. med samma webbläsartyp eller språk).

Hur systemet väljer en design med inriktningar

Om en CMP använder mer än en design kommer systemet att gå igenom alla mönster och kontrollera vilka mönster som är möjliga för den här besökaren. Om en design är inställd med en inriktning, kommer systemet att kontrollera om denna inriktning matchar besökaren. Om inriktningen inte stämmer överens med besökaren kommer designen inte att användas för den här besökaren. Från de återstående designen kommer systemet att välja en (antingen slumpmässigt eller beroende på systemoptimeringsinställningarna).

Fallback-design

Om du använder mönster med inriktning måste du se till att det finns en design för varje besökare. Om alla mönster använder en inriktning som inte stämmer överens med besökaren, kommer besökaren inte se godkännandeskiktet. För att undvika detta bör du alltid lägga till minst en design med inställningen Fallback-design inställd på ja. Detta säger systemet att endast använda denna design om alla andra mönster har uteslutits på grund av inriktningar.

Tillbaka till toppen