Info
Innehåll

Arbetar med Twitter

Twitterkoder är lite speciella i den meningen att de innehåller en statisk och en dynamisk del. För att blockera Twitter-koder, använd de ändringar som visas i följande koder.

Bädda in tweets

Originalkod före ändringar:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">[IAB TCF V2] <br><br>What are the benefits of implementing <a href="https://twitter.com/hashtag/TCF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TCF</a> V2? <br><br>For publishers: <br><br>⚒️ Greater control<br>🏗️ Provides a technical solution for how to collect and transfer <a href="https://twitter.com/hashtag/personaldata?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#personaldata</a> for digital advertising. <br><br>Find out all the benefits: <a href="https://t.co/nWyWAEnSWN">https://t.co/nWyWAEnSWN</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GDPR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GDPR</a> <a href="https://t.co/BHAvirWTCp">pic.twitter.com/BHAvirWTCp</a></p>&mdash; IAB Europe (@IABEurope) <a href="https://twitter.com/IABEurope/status/1288439132319100929?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2020</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Ny kod efter ändringar

<blockquote class="twitter-tweet cmplazyload" data-cmp-hide="1" data-cmp-vendor="s34" ><p lang="en" dir="ltr">[IAB TCF V2] <br><br>What are the benefits of implementing <a href="https://twitter.com/hashtag/TCF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TCF</a> V2? <br><br>For publishers: <br><br>⚒️ Greater control<br>🏗️ Provides a technical solution for how to collect and transfer <a href="https://twitter.com/hashtag/personaldata?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#personaldata</a> for digital advertising. <br><br>Find out all the benefits: <a href="https://t.co/nWyWAEnSWN">https://t.co/nWyWAEnSWN</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GDPR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GDPR</a> <a href="https://t.co/BHAvirWTCp">pic.twitter.com/BHAvirWTCp</a></p>&mdash; IAB Europe (@IABEurope) <a href="https://twitter.com/IABEurope/status/1288439132319100929?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2020</a></blockquote>
<script type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" async data-cmp-src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Följande ändringar har tillämpats:

 • Lägg till CSS-klass cmplazyload till <blockquote ...>
 • Lägg till data-cmp-hide="1" data-cmp-vendor="s34" till <blockquote ...>
 • Lägg till type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" till <script ...> och justera höjden / bredden efter behov (t.ex. byt 500x700 till 300x300)
 • byta src="..." till data-cmp-src="..." in <script ...>

Bädda in tidslinjer

<a class="twitter-timeline"
 href="https://twitter.com/consentmanager"
 data-width="300"
 data-height="300">
Tweets by @consentmanager
</a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Ny kod efter ändringar:

<a class="twitter-timeline cmplazyload"
 href="https://twitter.com/consentmanager"
 data-width="300"
 data-height="300"
 data-cmp-hide="1"
 data-cmp-vendor="s34" 
  >
Tweets by @consentmanager
</a>
<script type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" async data-cmp-src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 
Tillbaka till toppen