Info
Innehåll

Adobe Tag Manager / Adobe Experience Cloud / Dynamic Tag Management

Vänligen notera: Endast den manuella blockeringskoden kan levereras med en TagManager. Om du vill använda automatisk kodblockering måste du sätta in CMP-koden direkt på din webbplats.

Vänligen notera: När du använder automatisk blockering, se till att TagManager förhindras från att blockeras genom att infoga attributet data-cmp-ab="1" in i TagManager-koden.

Smakämnen ConsentManager.net CMP kommer automatiskt att pressa all information om samtycke till globala variabler på webbplatsen så att Adobe Tag Manager kan fånga dem och använda dem som dataelement. Dessa variabler är:

Variabel

Beskrivning

windows.cmpGDPR

0 om GDPR inte gäller, 1 om GDPR tillämpas

windows.cmpConsentString

Ställer in IAB-godkännandesträngen

window.cmpConsentVendors

Ställer in en kommaseparerad lista över leverantörs-ID som fick samtycke, t.ex. 3,7,22,31,88, (listan startar och slutar med komma)

windows.cmpCustomVendorsConsent

Ställer in en kommaseparerad lista med anpassade leverantörs-ID (leverantörer som inte ingår i IABs globala leverantörslista) som fick samtycke, t.ex. 82,112,556, (listan börjar och slutar med komma)

windows.cmpGoogleVendorsConsent

Samma som cmpConsentVendors men ingår Googles ATP-ID.

windows.cmpPurposesConsent

Ställer in en kommaseparerad lista med syften som fick samtycke, t.ex. 1,2,3,4,5, (listan börjar och slutar med komma)

windows.cmpCustomPurposesConsent

Ställer in en kommaseparerad lista med anpassade ändamål som fick samtycke, t.ex. 1,2,3,4,5, (listan börjar och slutar med komma)

Skapa ett nytt dataelement

För att kunna använda ovanstående variabler i din Adobe Tag Manager måste du skapa dataelement. Detta finns under Regler> Dataelement> Redigera:

Se till att använda "Type = JS Object" och "Path" enligt ovanstående variabelnamn.

Adobes samtycke-läge

consentmanager kan skicka samtyckeinformation direkt till Adobe-produkter i ett format som Adobe Launch, Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Target och Adobe Experience Cloud förstår. Aktivera för att kunna använda den här funktionen Meny> CMP: er> Redigera> Övriga inställningar> Adobes samtycke.

Aktivera funktionen "EU-överensstämmelse för Adobe Analytics" i dina Adobe Analytics-inställningar:

När funktionen är aktiverad i Adobe Analytics och inställningen är aktiverad i consentmanagerkommer CMP automatiskt att ställa in en cookie sat_track med värde true or false hängande på användarens val för leverantören Adobe Analytics (ID s981). Denna cookie används av Adobe Analytics för att bestämma om spårning ska ske eller inte (mer information se Adobes hjälpsida).

När inställningen är aktiverad i consentmanagerkommer CMP automatiskt att skapa en JavaScript-variabel med namn window.cmp_adobe_consent (se ovan hur man skapar en DataElement i Adobe Launch). Variabeln innehåller en sträng som Adobe Launch kan använda för att avgöra om Adobe-produkterna har samtycke eller inte. Exempel:

window.cmp_adobe_consent = '{"aa":false,"aam":true,"ecid":true,"target":false}';

Innehållet är en strängrepresentation av ett JSON-objekt med fyra egenskaper. Egenskaperna återspeglar de fyra Adobe-produkterna. Samtycksstatus ställs in enligt användarens val för leverantörerna Adobe Analytics (ID s981), Adobe Audience Manager (ID s1233), Adobe Target (ID s1642) och Adobe Experience Cloud (ID s1233).

Tillbaka till toppen