Info
Innehåll

Integrera CMP i en Android / iOS-app

CMP kan implementeras i din app på olika sätt, detta beror oftast på hur din app skapas:

Integration i en inbyggd Android-app (Java / Kotlin)

Om din app skapas med Java kan du använda vår SDK för att integrera CMP i din app. SDK ger alla de funktioner du behöver. Se här för mer info.

Integration i en inbyggd iOS-app (Swift)

Om din app skapas med Swift kan du använda vår SDK för att integrera CMP i din app. SDK ger alla de funktioner du behöver. Se här för mer info.

Integration i en webbapp (HTML)

Om din app är skapad som en webbapp (PWA) kan du använda vår normala HTML-kod för att integrera CMP.

Operativsystem som stöds

consentmanager stöder följande operativsystemversioner:

  • Android 4.1 (API -nivå 16)
  • iOS version 11.0
Tillbaka till toppen