Info
Innehåll

Hur integrerar du CMP i en Shopware Shop?

Shopware version 6.x

För alla Shopware-installationer som startar version 6.3 har vi ett officiellt plugin i Shopware-butiken:

consentmanager Shopware 6 Plugin Ladda ner

 1. Hämta plugin gratis i den officiella Shopware Store (länk ovan)
 2. Sätt in ditt CMP-ID
 3. Välj ditt blockeringsläge
 4. Försök om din kod fungerar korrekt genom att komma åt din webbplats så här:
  https://www.yourwebsite.com/?cmpscreen
 5. Klar

Shopware version 5.x

Vänligen notera: Nedanstående beskrivning är endast giltig för manuell blockeringskod. Om du vill använda automatisk kodblockering, se till att CMP-koden sätts in direkt efter <head> del av din webbplatskod.

För att integrera ConsentManager.net CMP i ditt Shopware Shop-system, följ dessa steg:

Automatisk integration via Shopware PlugIn

Denna plugin är designad för Shopware version 5. För andra versioner, vänligen sätt in koden manuellt (se nedan).

 1. Logga in på ditt Shopware-system och klicka på Inställningar> Plugin Manager 2. ladda ner ConsentManager plugin-fil här.
 3. Klicka på Meny> Installera> Ladda upp plugin och välj zip-filen du laddade ner

 4. Klicka på + (Plus) -ikonen bredvid plugin-programmet Consent Manager 5. Sätt in ditt godkännandehanterings-ID (finns i ditt consentmanager.net Logga in under Meny> Hämta kod) och tryck på Aktivera

Manuell integration

 1. Du måste redigera * .tpl-filerna för ditt aktuella tema. Logga därför in på din server via FTP och leta upp mallkatalogen och mallen som du använder. Vanligtvis finns detta på {root}/themes/[template-name]/frontend/index/header.tpl
 2. In header.tpl söka efter <body
 3. Efter <body .... > du hittar en {/block}, sätt in CMP-koden efter detta  {/block} medföljer {literal} och {/literal} :

 4. Spara filen.

Alternativt integrationsalternativ

Som ett alternativt sätt kan du använda dessa steg:

 1. Skapa ett nytt barntema från ditt befintliga tema
 2. Skapa en fil / teman/strongyour-child-themevard/frontend/index/index.tpl
 3. Sätt in följande kod i filen:
{extends file="parent:frontend/index/index.tpl"}
{$smarty.block.parent}
{block name='frontend_index_after_body' append}
{literal} ... CMP-Code ... {/literal}
{/block}
Tillbaka till toppen