Info
Innehåll

Hur integrerar du CMP i en JTL Shop-webbplats?

Vänligen notera: Nedanstående beskrivning är endast giltig för manuell blockeringskod. Om du vill använda automatisk kodblockering, se till att CMP-koden sätts in direkt efter <head> del av din webbplatskod.

Integrera CMP-koden i JTL Shop

För att integrera ConsentManager.net CMP i ditt JTL Shop-system, följ dessa steg:

  1. Du måste redigera * .tpl-filerna för ditt aktuella tema. Logga därför in på din server via FTP och leta upp mallkatalogen och mallen som du använder. Vanligtvis finns detta på {root}/templates/[template-name]/
  2. I temat bör du hitta en mapp Layouten och inom den här mappen en fil som heter header.tpl. Redigera den här filen.
  3. In header.tpl söka efter <body
  4. Efter <body .... > du hittar en {/block}, sätt in CMP-koden efter detta  {/block} medföljer {literal} och {/literal} :

  5. Spara filen.

Blockera tredjepartskoder i JTL Shop

När CMP-koden har integrerats i din JTL-butik bör du också förbereda andra koder (t.ex. Google Analytics) för att CMP ska kunna blockera dem vid behov. Följ dessa steg:

  1. I samma katalog där du hittade header.tpl du bör hitta en fil som heter footer.tpl. Redigera den här filen.
  2. In footer.tpl söka efter google-analytics.com
  3. Ändra det första line as follows:

Gammal kod:

<script type="text/javascript">	
  ...

Ny kod:

<script data-cmp-vendor="s26" type="text/plain" class="cmplazyload">	
  ...

Använda tredjeparts plugins

Vissa företag erbjuder plugins från tredje part som möjliggör en enklare integration av CMP-koden i din JTL-butik:

Tillbaka till toppen