Info
Innehåll

Stöd för sekretess-API:er

Smakämnen consentmanager CMP stöder olika internationella standarder och specifikationer för att tillåta användare att bestämma sekretessinställningarna på ett alternativt sätt (vanligtvis genom att använda inställningar i deras webbläsare). consentmanager stöder för närvarande följande integritets-API:er:

DNT / Don-track HTTP-huvud

Om det är aktiverat i CMP-inställningarna kommer CMP att känna igen DNT-signaler som skickas av webbläsaren. Inställningarna finns på Meny > CMP:er > Redigera > Andra inställningar > Sekretess-API:er > DNT. Inställningen kan använda ett av de tre alternativen:

 1. Av - CMP kommer att ignorera DNT-rubriker (standard)
 2. Inaktivera alla ändamål - Om DNT-signalen finns, kommer CMP att inaktivera alla ändamål som kan inaktiveras (ändamål som inte är inställda på ett tillstånd som resulterar i ett "alltid på")
 3. Inaktivera valda syften - Om DNT-signalen finns, kommer CMP:n att inaktivera de valda ändamålen

För att känna igen signalen måste webbläsaren skicka följande HTTP-huvud:

DNT: 1

Observera att CMP kommer att inaktivera syftena helt om DNT-signalen finns. Det betyder att en användare inte kan återaktivera dem.

Observera att CMP inte kommer att visa samtyckeslagret om den upptäcker att alla ändamål har ett tillstånd som inte kan ändras av användaren (t.ex. inaktiverat eller "alltid på").

GPC / GlobalPrivacyControl HTTP-huvud

Om det är aktiverat i CMP-inställningarna kommer CMP att känna igen GPC-signaler som skickas av webbläsaren. Inställningarna finns på Meny > CMP:er > Redigera > Andra inställningar > Sekretess-API:er > GPC. Inställningen kan använda ett av de tre alternativen:

 1. Av – CMP:n ignorerar GPC-rubriker (standard)
 2. Inaktivera alla ändamål - Om GPC-signalen finns, kommer CMP att inaktivera alla ändamål som kan inaktiveras (ändamål som inte är inställda på ett tillstånd som resulterar i ett "alltid på")
 3. Inaktivera valda syften - Om GPC-signalen finns, kommer CMP att inaktivera de valda ändamålen

Support för GPC kan krävas enligt lag om din webbplats riktar sig till besökare från Kalifornien/USA. Mer information om GPC finns här: https://globalprivacycontrol.org/

För att känna igen signalen måste webbläsaren skicka följande HTTP-huvud:

Sec-GPC: 1

Observera att CMP kommer att inaktivera syftena helt om GPC-signalen finns. Det betyder att en användare inte kan återaktivera dem.

Observera att CMP inte kommer att visa samtyckeslagret om den upptäcker att alla ändamål har ett tillstånd som inte kan ändras av användaren (t.ex. inaktiverat eller "alltid på").

ATT / Apple App Tracking Transparency

Om det är aktiverat i CMP-inställningarna kommer CMP att känna igen ATT-signaler som skickas av appen. Inställningarna finns på Meny > CMP:er > Redigera > Andra inställningar > Sekretess-API:er > ATT. Inställningen kan använda ett av de tre alternativen:

 1. Av – CMP ignorerar ATT-rubriker (standard)
 2. Inaktivera alla ändamål - Om ATT-signalen finns, kommer CMP att inaktivera alla ändamål som kan inaktiveras (ändamål som inte är inställda på ett tillstånd som resulterar i ett "alltid på")
 3. Inaktivera valda syften - Om ATT-signalen finns, kommer CMP att inaktivera de valda ändamålen

Stöd för ATT kan behövas av Apple för att kunna uppdatera din app i Apples appbutik. Se till att du använder den senaste consentmanager iOS SDK för att aktivera signalerna.

Om SDK upptäcker att ATT avvisades av användaren, kommer CMP automatiskt att inaktivera motsvarande syften när samtyckeslagret visas.

Om CMP laddas i en inApp WebView kan närvaron av ATT signaleras genom att lägga till ?cmpatt=2 eller #cmpatt=2 till webbadressen till webbsidan.

Observera att CMP kommer att inaktivera ändamålen helt om ATT-signalen finns. Det betyder att en användare inte kan återaktivera dem.

Observera att CMP inte kommer att visa samtyckeslagret om den upptäcker att alla ändamål har ett tillstånd som inte kan ändras av användaren (t.ex. inaktiverat eller "alltid på").

ADPC / Advanced Data Protection Control

Om det är aktiverat i CMP-inställningarna kommer CMP att känna igen ADPC-signaler som skickas av webbläsaren. Inställningarna finns på Meny > CMP:er > Redigera > Andra inställningar > Sekretess-API:er > ADPC. Inställningen kan använda ett av de tre alternativen:

 1. Av - CMP:n ignorerar ADPC-rubriker (standard)
 2. Inaktivera alla ändamål - Om ADPC-signalen finns, kommer CMP att inaktivera alla ändamål som kan inaktiveras (ändamål som inte är inställda på ett tillstånd som resulterar i ett "alltid på")
 3. Inaktivera valda syften - Om ADPC-signalen finns kommer CMP:n att inaktivera de valda ändamålen

Om det är aktiverat kommer CMP att kontrollera om ADPC HTTP-huvudena skickas. Om rubrikerna inte skickas kommer CMP att använda ADPC JavaScript API för att hämta samtyckesinformationen.

Vänligen notera: Om det är aktiverat och om CMP finner att webbläsaren stöder ADPC, kommer samtyckeslagret inte att visas. ADPC-medgivandet ersätter därför CMP-medgivandelagret.

 

Tillbaka till toppen