Info
Innehåll

Transparency and Consent Frameworks (IAB TCF, USPrivacy, Google AC)

Tillgång till samtyckesvärdena 

SDK kommer att ställa in de delade preferensvärdena för IAB TCF v1, IAB TCF v2, IAB USPrivacy och Google AC String. Dessa värden kan läsas med följande kod:

Context mContext = getApplicationContext();

SharedPreferences mPreferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(mContext);

SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener mListener;

mListener = new SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener() {

      public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences preferences, String key) {
            if (key.equals([Specific Consent Key])) {
                  // Update Consent settings
                  }
            }
      };
mPreferences.registerOnSharedPreferenceChangeListener(mListener);

Följande nycklar definieras:

IAB TCF v2  
IABTCF_CmpSdkID Number: Det osignerade heltal-ID för CMP SDK
IABTCF_CmpSdkVersion Number: Det osignerade heltalversionsnumret för CMP SDK
IABTCF_PolicyVersion Number: Det osignerade heltalet som representerar versionen av TCF som dessa samtycke följer.
IABTCF_gdprApplies Number:

1 GDPR gäller i nuvarande sammanhang

0 - GDPR gör det inte tillämpas i nuvarande sammanhang

unset - obestämd (standard före initialisering)

IABTCF_PublisherCC String: Två bokstäver ISO 3166-1 alpha-2-kod - Standard: AA (okänd)
IABTCF_PurposeOneTreatment Number:

0 - ingen speciell behandling av ett syfte

1 - ett syfte som inte avslöjas

Återställ standard - 0

Säljare kan använda detta värde för att avgöra om samtycke för ett syfte krävs.

IABTCF_UseNonStandardStacks Number:

1 - CMP använde en icke-standard stack

0 - CMP använde inte en icke-standard stack

IABTCF_TCString String: Full kodad TC-sträng
IABTCF_VendorConsents Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger samtyckestatus för leverantörs-ID n + 1; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är samtycke true för leverantörs-ID 1
IABTCF_VendorLegitimateInterests Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger den legitima intressestatusen för leverantörs-ID n + 1; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är legitimt intresse etablerat true för leverantörs-ID 1
IABTCF_PurposeConsents Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - indikerar samtyckesstatus för ID-ändamål n + 1; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är samtycke true för ID för ändamål 1
IABTCF_PurposeLegitimateInterests Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger den legitima intressestatusen för ID n + 1; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är legitimt intresse etablerat true för ID för ändamål 1
IABTCF_SpecialFeaturesOptIns Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - indikerar opt-in-status för special-ID n + 1; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är opt-in true för specialfunktions-ID 1
IABTCF_PublisherRestrictions{ID} String ['0','1', or '2']: Värdet vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger utgivarens begränsningstyp (0-2) för leverantören n + 1; (se typer av utgivningsbegränsningar). t.ex. '2' vid index 0 är restriktionstyp 2 för leverantörs-ID 1. {ID} hänvisar till syftet ID.
IABTCF_PublisherConsent Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - indikerar statusens godkännandestatus för ID-syftet n + 1 för utgivaren när de motsvarar syftena med Global Vendor List; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är samtycke true för ID för ändamål 1
IABTCF_PublisherLegitimateInterests Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger syftet med legitim ränta för syfte-ID n + 1 för utgivaren när de motsvarar syftena med Global Vendor List; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är legitimt intresse etablerat true för ID för ändamål 1
IABTCF_PublisherCustomPurposesConsents Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger statusens godkännandestatus för utgivarens anpassade syfte-ID n + 1 för förläggaren; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är samtycke true för ID för anpassat ändamål 1
IABTCF_PublisherCustomPurposesLegitimateInterests Binary String: Den '0' or '1' vid position n - var nindexering börjar kl 0 - anger statusen för legitimt intresse för utgivaren för ID: s anpassade ändamål n + 1 för förläggaren; false och true respektive. t.ex. '1' vid index 0 är legitimt intresse etablerat true för ID för anpassat ändamål 1
IAB USPrivacy  
IABUSPrivacy_String String: Justerar med IAB OpenRTB CCPA-rådgivning. Strängen kodar alla val och information.
Google AC-sträng  
IABTCF_AddtlConsent

String: Stämmer överens med Googles tekniska specifikation för ytterligare godkännande. 

Tillbaka till toppen