Info
Innehåll

Hur man integrerar CMP i Google Sites

Vänligen notera: På grund av dess stängda policyer är det inte möjligt för oss att stödja den automatiska blockeringskoden för Google Sites. Även om du fortfarande kan integrera den halvautomatiska blockeringskoden via Tag Manager eller injicera CMP-kodavsnittet (consentmanager Konto => CMPs => Få kod) direkt i body-taggen.
https://support.google.com/sites/answer/2500646?hl=en 

Tillbaka till toppen