Info
Innehåll

Arbetar med YouTube

Om du bäddar in YouTube-videor på din webbplats bör du se till att dessa blockeras om inget medgivande ges. Utöver detta rekommenderar vi att du använder YouTubes "no-cookie codes".

Exempelkod före ändringar:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/gHTrl91Rdls" 
    frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
    allowfullscreen></iframe>

Exempelkod efter ändringar:

<iframe data-cmp-vendor="s30" src="about:blank" class="cmplazyload" 
    width="560" height="315" 
    data-cmp-src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/gHTrl91Rdls" frameborder="0" 
    allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
    allowfullscreen ></iframe>

För YouTube-videor som är större än 300x300 pixlar gäller CMP automatiskt blockering av dynamiskt innehåll.

Tillbaka till toppen